« دانلود پایان نامه ارشد : ایلاء از منظر فقه شیعه و سنتدانلود پایان نامه:بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران »

دانلود پایان نامه:بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه:بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:02, توسط مدیر سایت   , 244 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف و ضروریات تحقیق…………………………………………………………………………… 5

1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی و مفاهیم  مفسد‌فی‌الارض

2-1- تبیین لغوی افساد‌فی‌الارض……………………………………………………………………….. 8

2-2- مبنای فقهی جرم افساد………………………………………………………………………………… 10

2-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2- روایات………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهی از منكر………………………………………. 28

2-2-4- ادلة وارد در جرائم تعزیری………………………………………………………………………. 29

فصل سوم: مصادیق فقهی و حقوقی  مفسد‌فی‌الارض

3-1- قاتل اهل ذمّه…………………………………………………………………………………………….. 34

3-2- كفن دزد (نبّاش)………………………………………………………………………………………… 35

3-3- آتش افروز……………………………………………………………………………………………….. 37

3-4- تكراركنندگان محرمات………………………………………………………………………………… 39

3-5- مجازات ساحر…………………………………………………………………………………………… 41

3-6- مجازات محتال………………………………………………………………………………………….. 42

3-7- مجازات سارق زیرانداز مسجد………………………………………………………………………. 43

3-8- مجازات محارب………………………………………………………………………………………… 43

3-9-1- محاربه و بغی………………………………………………………………………………………… 43

3-9-2- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 45

3-9-3- سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق……………………………………………………………………. 48

3-9-4- اقدام مسلحانه علیه حكومت اسلامی……………………………………………………………. 50

3-9-5- مصادیق محارب در قانون تعزیرات…………………………………………………………….. 52

3-9-6- مجازات محارب…………………………………………………………………………………….. 53

3-10- مجازات مربوط به مواد مخدر……………………………………………………………………… 55

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-10-1- حكم تكلیفی موادمخدر…………………………………………………………………………. 55

3-10-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر…………………………………………………. 61

3-10-3- احكام وضعی در خصوص موادمخدر……………………………………………………….. 64

3-10-4- احكام جزائی و مجازات………………………………………………………………………… 67

3-10-5- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است………………………. 69

3-10-6- تكرار برخی از جرائم تعزیری…………………………………………………………………. 70

3-10-7- مجازات حدی مستقل افساد‌فی‌الارض مقتضای نظام كیفری اسلام…………………….. 70

3-10-8- مجازات حدی افساد‌فی‌الارض لازمة حفظ مصالح خمسه……………………………….. 71

3-10-9- دو عنصر جرم افساد‌فی‌الارض………………………………………………………………… 73

3-10-10- قانون مبارزه با موادمخدر……………………………………………………………………… 74

3-11- مجازات قاچاق انسان……………………………………………………………………………….. 76

3-11-1- واژة قاچاق انسان…………………………………………………………………………………. 76

3-11-2- قاچاق انسان از لحاظ حقوقی…………………………………………………………………. 76

3-11-3- جرایم سازمان یافتة فراملی……………………………………………………………………… 77

3-11-4- توریسم جنسی……………………………………………………………………………………. 78

3-11-5- اهداف تجارت انسانی…………………………………………………………………………… 79

3-11-6- رویكرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان……………………………………….. 80

3-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان……………………………………………………………. 89

3-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)……………………………………………… 94

3-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی…………………………………………………………………….. 94

3-12-2-مبانی فقهی پرونوگرافی………………………………………………………………………….. 99

3-12-3- مصادیق حقوقی پورنوگرافی…………………………………………………………………… 103

3-12-4- مجازات پورنوگرافی رایانه ای…………………………………………………………………. 115

3-13- سایر مصادیق مفسد‌فی‌الارض……………………………………………………………………… 117

3-13-1- مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری………………………………………………………. 117

3-13-2- اخلالگران اقتصادی………………………………………………………………………………. 118

3-13-3- جاعلان اسكناس………………………………………………………………………………….. 119

3-13-4- جرائم نیروهای مسلح……………………………………………………………………………. 120

3-13-5- محتكران و گرانفروشان…………………………………………………………………………. 122

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….134

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو