« دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی – رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیکپایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات »

دانلود پایان نامه :بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه :بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:41, توسط مدیر سایت   , 272 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان
صفحه
فصل اول 

کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه:
2
2-1- بیان مسئله:
4
3-1- اهداف تحقیق:
8
1-3-1- هدف اصلی:
8
2-3-1- اهداف فرعی:
8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:
8
5-1- فرضیات تحقیق:
9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:
9
2-5-1- فرضیات فرعی:
9
6-1- سوالات تحقیق:
9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:
9
2-6-1- سوالات فرعی:
9
  

 

            فصل دوم

        ادبیات و پیشینه تحقیق
 
1-2- مقدمه:
12
2-2- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن
17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا:
18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:
19
 1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران
19
 2-4-2- تحریم های سازمان ملل:
21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:
22
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی:
22
1-1-5-2-  اثر بر بخش صنعت:
22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی:
24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی:
24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات:
25
 5-1-5-2- بخش بازرگانی:
25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی
26
1-2-5-2- تورم:
26
2-2-5-2- بیکاری:
27
3-2-5-2- سرمایه گذاری:
27
4-2-5-2- رشد اقتصادی:
28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی
28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی
28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:
29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت:
29
2-3-5-2- اثرات میان مدت:
29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت:
29
6-2- اثرات تحریم در ایران
30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها
30
2-6-2- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند
30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب
31
4-6-2- تحریم‌ها بی‌اثر است
31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم
32
6-6-2-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی
32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه
33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر
35
8-2- راههای مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل:
46
9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران
48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران
52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی
52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا
57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران
62
11-2- مبانی نظری و پیشینه
64
فصل سوم 

روش تحقیق
 
1-3- روش تحقیق:
69
2-3- جامعه آماری و نمونه آماری
69
3-3- ابزار اندازه گیری و جمع‌آوری اطلاعات
71
4-3- تهیه مقیاس لیکرت
72
5-3- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
73
6-3- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
73
7-3- روش های آماری مورد استفاده
74
1-7-3- آمار استنباطی و آمار توصیفی
74
8-2- آزمون آماری و تخمین آماری
75
9-3- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
76
  

 

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات
 
1-4- نتیجه گیری:
78
2-4- پیشنهادات:
85
منابع و مآخذ
89


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو