« پایان نامه ارشد تربیت بدنی: بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر كیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونرپایان نامه : اثرات دوره های گرسنگی كوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و كارایی تغذیه، تركیب بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهیان سیبری جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri »

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

  دوشنبه 15 مهر 1398 14:47, توسط مدیر سایت   , 729 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد


فهرست مطالب
عنوان صفحه
واژگان کلیدی:. ح‌
نشانه های اختصاری. ح‌
پیشگفتار. خ‌
روش تحقیق. د‌
ابزارهای جمع آوری اطلاعات. د‌
محدودیت های تحقیق. ذ‌
بیان مسئله. ر‌
سوالات پژوهش. ز‌
فرضیات. ز‌
پیشینه تحقیق. س‌
واژه کاوی. ش‌
اهداف پژوهش. ص‌
فصل اول 1
کلیات تدلیس. 1
بخش اول. 2
گفتار اول. 2
تعریف لغوی. 2
گفتار دوم. 3
گفتار سوم. 4
تعریف اصطلاحی. 4
فصل دوم 8
جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف. 8
بخش اول:. 9
جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف. 9
بخش دوم. 9
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 9
بخش سوم. 13
تقسیم بحث. 13
فصل سوم 15
بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15
بخش اول:. 16
بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16
مبحث اول. 16
جایگاه تدلیس. 16
مبحث دوم. 18
عنصر مادی تدلیس. 18
گفتار (تدلیس قولی). 22
مبحث سوم. 32
عنصر روانی تدلیس. 32
قصد مدلس. 32
تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف). 39
تدلیس ثالث. 42
مبحث چهارم. 47
اثر حقوقی تدلیس. 47
فصل چهارم 53
تاثیر تدلیس و مدلس. 53
بخش اول. 54
تاثیر تدلیس و مدلس. 54
نتیجه گیری. 65واژگان کلیدی:
تدلیس ، ماهیت حقوقی ، قانون ، نقض حکم، رضا، خیار


نشانه های اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه
ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنیپیشگفتار
زبان از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد: یكی زبان به عنوان وسیله ای كه منعكس كننده عملكرد ذهن بشری است و باید به صورت خام و بدون ارتباط با دیگر عوامل بیرونی زبان بررسی شود و دیگری زبانی كه به عنوان وسیله ارتباطی به كار می رود و عوامل محیطی و اجتماعی بر آن اثر دارد و آن را دچار تغییر می كند.
زبان ارتباطی، عادت رفتاری است كه افراد یك جامعه به طور مشترك آن را دارند. مسئولانی كه حوزه های خاصی از آسیب های اجتماعی را بررسی می كنند معتقدند بسیاری از مشكلات اجتماعی از استفاده غیرعاقلانه زبان یا اشكال دیگر برقراری ارتباط به وجود می آید.
انسان به واسطه زبان، قادر به پنهان كردن افكار و مقاصد خود و دروغ گفتن است. بشر به دلیل زندگی اجتماعی، دروغ های زبانی را به طور

 

قراردادی به دو گروه قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم بندی كرده است. دروغ های قابل قبول و پذیرفتنی می توانند صنایع ادبی، استعاره، طنز، تعریف و تمجید، بازاریابی و تبلیغ، مبالغه و از این قبیل باشند و دروغ های غیرقابل قبول و دارای قباحت شامل تدلیس، جعل، تهمت، فحاشی و امثال آن است كه حكم تقلب را دارند و در بعضی موقعیت ها، در صورت رساندن ضرر به دیگری، از لحاظ قانون، تخلف محسوب می شوند. در قانون مدنی این تخلف قانونی، جرم و تحت عنوان تدلیس مطرح شده است.روش تحقیق
یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته است.

ابزارهای جمع آوری اطلاعات
مقالات پیشین ، کتاب، اینترنتمحدودیت های تحقیق
در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:
الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول پژوهش و تحقیق.
ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.
ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه تحقیق با سال تحصیلی و آزمون کارشناسی ارشد.
د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.بیان مسئله
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد یا عیبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس كرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبكار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستكاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می كند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو