« دانلود پایان نامه ارشد: بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلاندانلود پایان نامه ها : احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستا »

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:44, توسط مدیر سایت   , 451 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
پیشگفتار
چکیده
1- اهمیت موضوع
2- پیشینه تحقیق
3- اهداف تحقیق
4- روش تحقیق
5- سوال تحقیق
6- واژگان تحقیق
بخش اول: مفهوم خدا
تاریخچه برهان آوری بر اثبات وجود خدا
خداباوری (Thesim)
وحدت باوری (mionism)
آیا وجود خدا نیاز به اثبات دارد
راه های اثبات حق تعالی
نظری بر براهین اثبات وجود خدا

بخش دوم: شیخ اشراق
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه شیخ اشراق
فصل دوم: فلسفه نوری سهروردی و مبانی و ساختار علم الانوار
فصل سوم: حکمت اشراق از نظر سهروردی
فصل چهارم: هستی شناسی اشراقی (قاعده الواحد لا یصدر عن الا الواحد)
فصل پنجم: از دیدگاه شیخ اشراق خداوند نور مطلق است
فصل ششم: راه رسیدن به عالم انوار
گفتار دوم:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: نورالانوار
مبحث دوم: قدرت خدا
مبحث سوم: علم خدا
مبحث چهارم: رحمت خدا (غنی مطلق)
مبحث پنجم: از دیدگاه سهروردی حق تعالی فاعل بالرضاست
فصل دوم: توحید و ( یگانگی )خداوند
گفتار سوم: اثبات خدا
روش شیخ اشراق در اثبات وجود واجب تعالی
مبحث اول: برهان اول شیخ اشراق از طریق اثبات نفس
مبحث دوم: برهان دوم شیخ اشراق از طریق اثبات نیازمندی و فقر اجسام
مبحث سوم:برهان سوم شیخ اشراق از طریق اثبات واجب بالذات و ابطال تسلسل
مبحث چهارم: برهان چهارم شیخ اشراق از طریق علیّت
مبحث پنجم: برهان پنجم شیخ اشراق از طریق حركت
گفتار چهارم: اثبات وحدت خدا
برهان اول شیخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
برهان دوم شیخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
فصل ششم : نقد و بررسی

بخش سوم: لایب نیتس
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه لایب نیتس
فصل دوم: فلسفه لایب نیتس
فصل سوم: سابقه آشنایی ایرانیان با فلسفه لایب نیتس
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: کمال خداوند
مبحث دوم: علم خداوند
مبحث سوم: اراده خداوند
فصل دوم: جوهر
مبحث اول: نظریه جدید در مورد منادها، ادراکات منادها
مبحث دوم: جوهر در فلسفه لایب نیتس
مبحث سوم: مفهوم جوهر فرد در الهیات
مبحث چهارم: اثبات خدا
گفتار سوم: براهین اثبات خدا از دیدگاه لایب نیتس
فصل اول: براهین اثبات
مبحث اول: برهان حرکت (محرک و متحرک)
مبحث دوم: برهان ضرورت و امکان(یا برهان جهان شناختی)
مبحث سوم: برهان مبتنی بر حقایق ازلی و سرمدی
مبحث چهارم: برهان مبتنی بر غایت
مبحث پنجم: برهان مبتنی بر هماهنگی پیشین بنیاد
فصل دوم: آنسلم و برهان وجودی ایشان
مبحث اول: برهان وجودی
مبحث دوم: آنسلم قدیس
مبحث سوم: تکامل تدریجی برهان وجودی آنسلم
تقریر اول : برهان وجودی آنسلم به بیان خود آنسلم
تقریر دوم : برهان وجودی آنسلم
مبحث چهارم: برهان وجودی لایب نیتس

بخش چهارم: مقایسه
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
کلیات

چکیده
از مباحث مطرح شده در میان فلاسفه، بحث وجود خداوند می‏باشد. سهروردی از فیلسوفان مسلمان است که معتقد می‏باشد خداوند نورالانوار است و مافوق همه نورها قرار دارد و از براهین متعددی همچون برهان حرکت، علیت، امکان، نیازمندی و فقر اجسام و… هم در اثبات وجود خدا و هم در اثبات صفات خدا استفاده می‏کند. وی بالاترین معرفت را معرفت شهودی می‏داند و لایب


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو