« دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)پایان نامه بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن »

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه‌ سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌ محور

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه‌ سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌ محور

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:33, توسط مدیر سایت   , 109 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-6-9 – استراتژی های انتخاب سهام………………………….. 25
2-7- ویژگی بازارهای مالی……………………………………… 28
2-7-1- پیش‌بینی‌پذیری…………………………………………. 28
2-7-2- نوسانات…………………………………………………… 30
2-8- الگوریتم ژنتیک……………………………………………… 30
2-8-1- روش‌های کدینگ………………………………………… 31
2-8-2- جمعیت…………………………………………………….. 32
2-8-3- مقدار برازندگی……………………………………………. 32
2-8-4- روش‌های انتخاب………………………………………… 32
2-8-5- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………… 33
2-8-6- معیار توقف………………………………………………… 34
2-9- مرور ادبیات………………………………………………….. 36
فصل سوم: مدلسازی بازار
3-1- کلیات بازار…………………………………………………… 40
3-2- ترجیحات عامل‌ها…………………………………………… 42
3-3- پیش‌بینی…………………………………………………… 44
3-3-1- بخش وضعیت……………………………………………. 45
3-3-2- بخش

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پیش‌بینی…………………………………………. 49
3-3-3- قوانین فعال……………………………………………….. 50
3-4- دادوستد…………………………………………………….. 50
3-5- آموزش و تکامل قوانین…………………………………….. 53
فصل چهار: نتایج شبیه‌سازی
4-1- تاثیر آموزش بر الگوی قیمت بازار…………………………. 57
4-2- تاثیر سرعت آموزش بر روند بازار…………………………. 59
4-3- تاثیر تعداد تاجران بر روند بازار…………………………….. 62
4-3-1- تعداد تاجران متغیر و سهام ثابت……………………….. 63
4-3-2- تعداد تاجران و سهام‌های متغیر………………………… 63
4-4- بررسی عملکرد عامل‌های مختلف در بازار……………….. 65
4-4-1- عامل‌های اصول‌گرا……………………………………….. 65
4-4-2- عامل‌های تکنیکال……………………………………….. 65
4-4-3- عامل‌های ترکیبی……………………………………….. 65
4-5- تاثیر ترکیب‌های مختلف عامل‌ها بر روند بازار…………….. 69
4-5-1- بازار با عامل‌های اصولگرا…………………………………. 69
4-5-2- بازار با عامل‌های تکنیکال………………………………… 70
4-5-3- بازار با عامل‌های ترکیبی………………………………… 71


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو