« دانلود پایان نامه ارشد:تعیین بهترین و مناسب‏ترین تاریخ کاشت باقلا در منطقه باویپایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری »

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:13, توسط مدیر سایت   , 38 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


شكل‌ها ی سبك‌های تفكر :……………………………………………………………………………. 20
سطح‌های سبك‌های تفكر :…………………………………………………………………………….. 22
قلمروهای (حوزه‌های) سبك‌های تفكر:………………………………………………………………… 22
گرایش‌های سبك‌های تفكر:……………………………………………………………………………. 23
مقیاس های ارزیابی سبك‌های تفكر……………………………………………………………………. 24
بخش دوم: راهبردهای مقابله با استرس………………………………………………………………… 25
تعریف مقابله…………………………………………………………………………………………… 25
كاركردهای مقابله………………………………………………………………………………………. 26
نظریه های مقابله……………………………………………………………………………………….. 27
الف )نظریه تكاملی و سازگاری رفتاری :……………………………………………………………. 27

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جستجو