« تکنیک­های تدوین و تنظیم استراتژی:مدل ADLپایان نامه جایگاه یابی محصولات الکتریکال هیت تریسینگ »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

  سه شنبه 16 مهر 1398 21:58, توسط مدیر سایت   , 261 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 39
2-5 مشروعیت در عبادات… 40

فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان
3-1 بلوغ کوکان. 43
3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 43
3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 44
3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 54
3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 58
3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 63
3-2-2 بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 72
3-2-3 حج کودک.. 74
3-2-5 خمس کودک: 91
3-2-6 زكات اموال كودك‏ 94
3-2-7 احکام نماز کودکان: 95
3-2-8 احکام کودکان و مسجد: 96
3-3 احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 97
3-3-1 واداشتن به روزه‏ 97
3-3-2 كودك و خمس‏ 99
3-3-3 ذکر وتشهد. 101
3-3-4 راجع به زکات کودک.. 101
3-3-5حج‏ 102
3-3-6وضوی كودكان. 103

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 105
پیشنهادات: 108
فهرست منابع: 110

چكیده
بحث مش برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند..نتایج نشان می دهد عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.

كلیدواژگان
كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه.

مقدمه
1-علت انتخاب موضوع

جستجو