« پایان نامه آموزش ذهن آگاهی/انواع افسردگیدانلود پایان نامه ارشد: بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن »

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:15, توسط مدیر سایت   , 1287 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بخش دوم :  مفهوم شناسی.. 11

خشونت در لغت.. 11

خشونت در اصطلاح. 12

واژه های مترادف خشونت در قرآن. 15

غلظت.. 15

شدت.. 16

فظ.. 17

ظلم. 17

تسامح و تساهل.. 19

پیشینه خشونت.. 21

ارزش گذاری خشونت.. 24

فصل دوم : جایگاه و اقسام قاطعیت و موجبات خشونت از منظر اسلام و قرآن.. 26

بخش اول : جایگاه و اقسام قاطعیت از منظر قرآن.. 27

الف ) جایگاه قاطعیت از منظر قرآن. 27

ب ) اقسام قاطعیت از منظر قرآن. 31

1 – قاطعیت و سخت گیری طبق قانون. 31

2 – قاطعیّت در دفاع از دین.. 31

3 – قاطعیت در برابر حاکمان زورگو و ظالم. 32

4 – قاطعیت علیه خائنان و فتنه‏گران. 33

5 _ قاطعیت در دفاع از مسائل اجتماعی.. 34

بخش دوم : موجبات خشونت از منظر قرآن.. 35

1 –  توطئه و فتنه‌گری: 35

2 – تعرض به مسلمانان و ادامه‌ی جنگ: 36

3-  عصیان و نافرمانی: 37

4 –  نقض پیمان و عهد شکنی : 38

5 –  قتل انسان ها بویژه انبیاء و اولیاء 39

6 –  کفر و شرک ورزی به آیات خدا: 42

7 –  ظلم و ستم: 42

8 – رباخواری و حرام‌خواری.. 44

9 –  فساد در زمین: 44

فصل سوم : اتهام به خشونت طلبی با تمسک به احکام اجتماعی و جزایی در اسلام و قرآن و نقد آن.. 46

اهداف احکام اجتماعی –  جزایی در اسلام. 48

الف ) اجرای عدالت و اقامه قسط.. 49

ب) خوار ساختن بزه کار 50

ج ) اصلاح و بازپروری بزهکار 50

د) پاسداری از کیان جامعه. 51

هـ ) بازدارندگی عمومی و خصوصی.. 53

و) تشفی خاطر بزه دیده 55

بخش اول :  احکام اجتماعی.. 56

تعریف احكام اجتماعی.. 56

الف ) حقوق زنان. 56

شبهات وارده به حقوق زنان. 57

تفاوت حقوقی مرد و زن. 58

تنبیه و ضرب زنان. 61

نشوز در لغت و اصطلاح. 62

نشوز از دیدگاه مفسران و فقیهان. 63

بررسی آیه 34 سوره نساء 65

ب)امر به معروف و نهی از منکر. 69

شبهات وارد شده به امر به معروف.. 70

بررسی : 71

بخش دوم : احکام جزایی.. 75

1-  قصاص… 76

شبهات و ایرادات به قصاص… 77

الف ) قصاص: تکرار قتل.. 77

بررسی : 77

ب) قصاص: انتقام جویی و قساوت.. 79

بررسی: 79

ج) بیمار بودن قاتل.. 80

بررسی : 80

د) عفو و زندانی کردن قاتلان به جای قصاص… 81

بررسی : 81

هـ) تنفرطبع آدمی از قصاص… 82

بررسی : 83

خلاصه بحث: 85

کیفر زناکار. 87

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

آثار زیانبار زنا 89

قطع نسل بشر. 89

اشاعه انواع بیماری ها 89

آثار روحی و روانی بر مرد و زن. 90

برهم خوردن تدبیر و نظم در زندگی خانوادگی و اجتماعی.. 90

آثار زنا به روایت «روایات». 91

تحلیل مجازات سنگسار 92

خلاصه بحث: 93

کیفر لـواط.. 94

فلسفه قتل در لواط.. 96

کیفر سرقت.. 99

شبهات وارده بر سرقت و سارق. 100

بررسی : 100

کیفر ارتداد. 104

ارتداد در قرآن. 104

مرتد از دیدگاه فقها 107

انواع ارتداد. 107

حکم مرتد در ادیان الاهى و مذاهب اسلامى.. 108

فلسفه مجازات مرتد. 110

مصلحت شخصی مرتد و جامعه. 110

بازداری از تحقیر دین.. 111

نبرد با جنگ تضعیف عقاید. 111

بازداری از انتخاب كوركورانه. 113

پاسداری از نظام اسلامی.. 114

فصل چهارم : اتهام به خشونت طلبی با تمسك به جهاد و وجود مقررات خاص نسبت به اقلیت ها و نقد آن.. 115

بخش اول: جهاد. 116

اقسام جهاد در اسلام. 119

1 – جهاد با نفس (جهاد اکبر) 118

2 – جهاد نظامی ( جهاد اصغر ) 119

الف) جهاد دفاعی.. 120

ب) جهاد ابتدائى.. 120

1 – حق خدا تنها حق اصیل و ذاتی در عالم. 121

2 –  دفاع از حقوق انسانی انسان‌ها 122

ماهیت جهاد در اسلام. 123

1 ) دفع فتنه و جلوگیری از فساد. 123

2)  رهائی از ظلم و ستم و حمایت از مظلومان. 125

3) دفاع در برابر هجوم دشمن.. 125

4) محو شرك و بت پرستى.. 126

بررسی آیات جهاد در پاسخ از شبهه افکنان. 127

کشتن مشرکان و بت پرستان در هر جا 127

محاصره ، دستگیری و کشتن مشرکان. 129

تشویق به کشته شدن و مردن. 131

مجهز و مسلح شدن به پیشرفته ترین نیروهاى نظامى.. 133

تشویق مسلمانان به جنگ و جهاد. 134

نتیجه گیری : 136

بخش دوم: اقلیت های غیر حاكم در جامعه اسلامی.. 138

اقلیت های مذهبی.. 139

جزیه. 141

تحلیلی بر عبارت « وَ هُمْ صاغِرُون». 143

فلسفه پرداخت جزیه. 144

1 – تأمین هزینه حمایت از ذمیان. 144

2 – عوض‌ عدم مشارکت‌ اهل‌ ذمه در جهاد. 145

3 – عوض زکات و خمس… 145

4 – رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌.. 145

5 – آشنایی ذمیان با دین اسلام. 146

حقوق اقلیت ها 146

1 – مصونیت همه جانبه. 146

2 – آزادی مذهبی.. 148

3 – آزادی های اجتماعی و سیاسی.. 149

4 –  برخورداری از عدالت.. 150

5 – استقلال قضایی.. 151

6 –  احوال شخصیه. 151

خوشرفتاری مسلمانان با اقلیت های مذهبی در بیان قرآن و سیره اهل بیت (ع)  ………………………………………………………….152

نتیجه گیری : 153

فصل پنجم: اتهام به خشونت طلبی با تمسك به سیره و رفتار پیامبر (ص) و عملكرد بعضی از مسلمانان و نقد آن  154

بخش اول:  سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص). 155

اتهامات معاندان به پیامبر اکرم (ص) 158

نگرشی به خصایص و ویژگی های قوم یهود. 158

الف )  پیمان‏شكنی.. 159

ب ) نژاد پرستی و حسادت.. 160

ج ) بهانه جویی.. 162

د ) تکذیب رسالت انبیاء و کشتن پیامبران الهی.. 163

علل جنگهای پیامبر (ص) با یهودیان. 164

1 – ایجاد ناامنی و فتنه بین مسلمانان. 165

2 – یاری کردن مخالفان از نظر نظامی و اقتصادی.. 166

3 – شکستن پیمان و نقشه قتل پیامبر(ص) 166

4 – توبیخ یهودیان تازه مسلمان. 167

5 – ایجاد اختلاف و تفرقه بین دو قبیله اوس و خزرج. 167

6 – تخریب شخصیت های مسلمان. 168

7- شبیخون یهودیان به مسلمانان. 168

8 –  اقدامات یهودیان مصداق محاربه. 169

دستور قتل برخی از یهودیان توسط پیامبر (ص) 170

مفهوم ترور 170

کعب ابن اشرف.. 172

ابوعفک… 173

عصماء دختر مروان. 173

ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق.. 174

یسیر بن رزام (اسیر بن رزام) 174

بررسی: 175

نتیجه گیری : 176

بخش دوم:  عملکرد بعضی از مسلمانان تندرو. 177

رشد جریان سلفی تکفیری.. 178

شاخصه‌های گروه های سلفی تکفیری.. 179

1. خشونت دائمی.. 179

2. کشتن اهل اسلام و آسیب زدن به افراد بی‌گناه 179

3. حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران. 180

4. فاصله گرفتن از دین.. 180

دیدگاه قرآن درباره ترور وکشتن انسان‌های بیگناه 180

نتیجه گیری : 183

دستآوردها : 184

منابع و مآخذ. 187

چکیده

دین اسلام و قوانین اجتماعی آن همگی مظهر رحمت الهی برای بندگان می باشد. اما مخالفان ، خواهان این هستند که نشان دهند اسلام دین خشونت است و پیامبر (ص) با خشونت، دین را بر مردم عرضه نموده است.

انسان همچون دیگر موجودات از سیستم دفع و جذب برخوردار است . در انسان غیر از سیستم دفع و جذب طبیعی، سیستم دفع و جذب در چهارچوب اختیار وجود دارد که تحت مدیریت حیات قدرت و علم ، عمل می کند. تفاوت نگرش به جایگاه است که سبب شده عده ای به قوانین اجتماعی و جزایی، شبهاتی وارد کنند.

پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده است ضمن مفهوم شناسی واژه خشونت و تبیین اقسام و جایگاه آن از دیدگاه اسلام و قرآن به بررسی شبهات مطرح شده از جانب اسلام ستیزان بپردازد.

مجموعه قوانین اجتماعی و جزایی اسلام همانند حقوق زنان ، امر به معروف و نهی از منکر ، قصاص ، سنگسار ، حد لواط و همجنس گرایی ، حد سرقت و …. ، جهاد در اسلام ، پرداخت جزیه توسط اقلیت های مذهبی ، رفتار و سیره پیامبر (ص) با یهودیان و برخورد برخی از مسلمانان تندرو از جمله اتهاماتی است که اسلام ستیزان به دین اسلام نسبت داده اند.

لذا با استفاده از آیات قرآن کریم ، روایات اهل بیت (ع) و دیدگاه بزرگان دینی به بررسی این اتهامات پرداخته و ضمن تبیین فلسفه وجودی این قوانین در اسلام ، این نتیجه حاصل شده که این گونه مجازاتها جهت حفظ و امنیت زندگی اجتماعی و جامعه ضروری است و نمی توان آنها را خشونت تلقی کرد ، زیرا مجازاتهای اسلامی خود برای مهار خشونت و ظلم تشریع شده اند.

مقدمه
از آغاز زندگی بشر تاکنون بر روی زمین ، همیشه افرادی بوده اند که به دلایلی بر وسوسه های شیطانی و خواهش های نفسانی خود لبیک گفته ، بر افراد مظلوم ظلم کرده ، حقوق مستضعفان را پایمال ، پرده های عفت را دریده و دست به هر جنایتی می زنند. لذا خداوند رحیم و مهربان برای جلوگیری از گسترش فساد در زندگی اجتماعی و جامعه ، مجموعه ای از قوانین و مقررات را در همه شریعت های آسمانی توسط پیامبران خود وضع نموده تا اگر کسی خطایی از او سر زد توسط این قوانین مجازات گردد.

در دین مبین اسلام نیز که دین رحمت و پیام آور صلح و صفاست خداوند برای افرادی که از انسانیت خود شرم نمی کنند و به هر جنایتی از قبیل قتل ، زنا، لواط ، سرقت ، ظلم ، بی عدالتی و … دست می زنند مجازاتهایی جعل کرده و برای تحقق صلح ، عدالت و امنیت درجامعه و از بین بردن ریشه های ظلم ، تبعیض و بی عدالتی تلاش كرده و می كند.

اسلام به عنوان آیینی که برای سعادت و بهروزی بشر برنامه  و سیاست مدونی را عرضه کرده در جهت ایجاد یک جامعه ایده آل ، راهکارهای مناسبی ارائه کرده است تا حکومت مبتنی بر تعالیم اسلامی بتواند به تکلیف خویش در ایجاد صلح ،عدالت و امنیت ، برای همه شهروندان عمل کرده و با مجازات اخلال کنندگان در امنیت عمومی ، بستر رشد و تعالی انسان را که در جامعه امن امکان


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو