« پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : مطالعه­ ی بعضی صفات زراعی و فیزیولوژیک و واکنش ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکیدانلود پایان نامه : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع »

دانلود پایان نامه : ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

دانلود پایان نامه : ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:48, توسط مدیر سایت   , 242 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-2     بهره گیری از طبیعت….. 4

1-1-3     هدف از انجام.. 6

2                 فصل دوم     ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2-1           تست جهش…… 9

2-1-1     تئوری و نظریات….. 9

2-1-2     متدلوژی…. 12

2-1-3     عملگرها. 14

2-1-4     تکینکهای کاهش هزینه.. 20

2-1-5      تولید جهش کمتر  21

2-1-6     تکنیک­های کاهش هزینه در زمان اجرای برنامه.. 29

2-1-7     جهشهای برابر.. 38

2-1-8     خودکار سازی تست….. 43

2-2            نتیجه­گیری…. 47

3                 فصل سوم     روش تحقیق.. 50

3-1           شرح روش­های مشابه.. 51

3-1-1      روش مبتنی بر CBT  51

3-1-2     روش اجرای سمبلیک…… 52

3-1-3     ترکیب روش اجرای پویای سمبلیک (DSE) با اسکیما. 57

3-1-4     روشهای مبتنی بر جستجو.. 59

3-2           شرح ابزار ارائه شده. 60

3-2-1     ابزارهای ارائه شدهی مبتنی بر جاوا 60

3-2-2     تولید کنندهی جهش­ها. 63

3-2-3     تولید کنندهی ورودیهای تست….. 66

3-2-4     الگوریتم کلونی زنبور.. 67

3-2-5     کلاس تولید کننده­ی موارد تست….. 69

3-2-6     اجرا کننده­ی تست….. 77

3-2-7     دستیاران… 78

3-3           نتیجه­گیری…. 82

4                 فصل چهارم. 84

محاسبات و یافته های تحقیق.. 84

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-1           تاثیر تعداد نخها در از بین رفتن جهشها. 85

4-2           بررسی اثر تعداد نخها در معیار پوشش…… 86

4-3           نتایج بدست آمده از تست سه برنامه.. 88

5                 فصل پنجم     نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

6                 پیوست… 94

6-1           الگوریتم کلونی مورچه.. 94

6-2           K-means.. 98

6-3           Agglomerative.. 98

6-4           منابع… 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(‏2‑1): 22 عملگر مُدرا [9] 14

جدول(‏2‑2): عملگرهای جهش ارائه شده در سطح بین کلاس [10] 18

جدول(‏2‑3): سه جهش  و  [15] 24

جدول (‏2‑4): : فاصلهی همینگ سه جهش  و  [15] 24

جدول(‏2‑5): خلاصهی نتایج بدست آمده حاصل از اجرای روش دستهبندی بر روی پنج برنامه [15] 25

جدول(‏2‑6): تاثیر حاصل ترکیب جهش های برابر و نابرابر با یکدیگر. 28

جدول(‏2‑7): محدودیتهای تولید شدهی متناظر با جهشها  [29] 41

جدول(‏2‑8): مقایسه بین روشهای مختلف… 47

جدول(‏3‑1): نمونهای از مسیرها و محدودیتهای انها در اجرای سمبلیک… 54

جدول(‏3‑2): بررسی حالات مختلف برای محاسبهی شایستگی.. 72

جدول(4‑1): نتایج بدست آمده از تست سه برنامه. 88

جدول(‏4‑2):مقایسهی روش ارائه شده با سایر ابزارها 89

 

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل(‏2‑1): چارت فرآیند تست جهش… 13

شکل(‏2‑2): درصد استفاده­ی مقالات از تکنیکهای کاهش هزینه [2] 21


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو