« تولید سبز:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبزانواع جرایم ثبتی -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی »

انواع جرایم ثبتی -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

انواع جرایم ثبتی -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:13, توسط مدیر سایت   , 304 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 است. این جرم‌ها عبارتند از:

 

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.[۱]

 

ـ معامله معارض[۲]

 

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل[۳]

 

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض[۴]

 

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

 

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل
 

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

 

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی[۵]

 

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک[۶]

 

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت
 

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

 

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”[۷]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانونگذار مجازات آنها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

 

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی[۸]

 

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین[۹]

 

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط[۱۰]

 

جستجو