اثرات مثبت و منفی اجتماعی بومگردی گردشگری روستایی
 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی
 

توسعه ی گردشگری روستایی، سبب افزایش فواید اجتماعی مختلفی در نواحی روستایی می شود. از قبیل :
 

تقویت و حمایت از خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی و مراقبت‌های بهداشتی؛
 

ایجاد امکانات و جاذبه‌های جدید مثل امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی یا ورزشی؛
 

افزایش روابط اجتماعی در جوامع دورافتاده روستایی و ایجاد فرصت‌هایی برای مبادله؛
 

ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه ی اصطلاح فرهنگ‌های محلی، حرفه‌ها و هویت فرهنگی؛
 

افزایش نقش زنان در جوامعی که سنتی تر و دورافتاده تر هستند (باغیانی،۱۳۸۸:۲۳).
هجوم تعداد زیاد گردشگران می تواند تأثیراتی بر استحکام اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی داشته باشد. مدت زمان طولانی گمان می شد که گردشگری در روند آشنایی با فرهنگ‌های جدید و گوناگون محلی، تحول ایجاد می کند و این

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بیشتر در مورد جوامع دورافتاده سنتی و کوچک روستایی که برای تأثیرپذیری از محیط خارج آماده بودند صادق است، ولی باید در نظر داشت که توسعه گردشگری موجب تأثیرات منفی بر جوامع محلی و فرهنگ آن‌ها می شود، مانند :

 

١. جرم و جنایت و سایر رفتارهای ضد اجتماعی؛

 

تجاوز به حریم ساکنان روستا و تراکم و افزایش جمعیت؛
 

کاهش خدمات محلی؛
 

آشناسازی روستائیان با عقاید جدید، مد لباس و شیوه‌های نادرست رفتاری؛ 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت